ZEYTİNYAĞI TADIM PANELİ AKREDİTASYONUNDA BİR ADIM DAHA ATILDI

Akredite “Zeytinyağı Tadım Paneli” oluşturmak amacı ile Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından zeytin – zeytinyağı sektörünün aktörlerinin katılımı ile düzenlenen duyusal analiz eğitimi tamamlandı.  

Eğitim, Edremit Ticaret Odası tarafından kurulan ETO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarında düzenlendi. Dr. Dilşen OKTAY ERTEM tarafından verilen teorik bilgi ve duyusal analiz eğitim programları sonrası eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı.

Bilindiği üzere, Edremit Ticaret Odası “Edremit Zeytinyağı’ coğrafi işaretini 13.12.2017 tarihinde ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini” coğrafi işaretlerini ise 18.07.2014 tarihinde Türk Patent Marka Kurumu’na tescil ettirerek bölgemizin lokomotif sektörlerinden olan zeytin ve zeytinyağı sektöründe ürünlerin markalaştırılması için ilk adımı attı. Markalaşma yolunda en önemli unsurlardan biri olan ürün kalitesidir. Bölgemizin zeytin ve zeytinyağının kalitesinde sürekliliğin sağlanması,  coğrafi işaret tesciline uygun olarak tarladan tüketiciye tüm üreticilerin katkısı ile mümkün olacaktır. Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu ürünün orijinaline uygun üretilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması için coğrafi işaret sahiplerine denetim yetkisi vermiştir. Bu yetki çerçevesinde coğrafi işaret kullanacak üreticilerin Edremit Ticaret Odası’nı bilgilendirerek coğrafi işaretli ürünlerin uygunluğunu analiz ettirmeleri gerekmektedir.

Zeytinyağında bu uygunluk “duyusal ve kimyasal” analizler olarak iki başlıkta ele alınır. Halen akredite laboratuvarlarda analizi yapılan Edremit Zeytinyağının duyusal analizleri Edremit Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Paneli, Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edildikten sonra duyusal analizleri ETO tarafından kurulan laboratuvar hizmetleri kapsamında vermeye hak kazanacaktır. Söz konusu eğitim Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOC) tarafından yayınlanan “COI 14 Tadımcıların Seçimi ve Eğitimi” Standardına uygun olarak tamamlandı.

Panel üyelerinin yetkinliğinin artırılması için her hafta eğitime katılanların toplanarak zeytinyağı tadımı yapmaları sağlanacak. Buna ek olarak tadım paneline katılanların zeytinyağı tadım yeterliliklerinin artırılması, tadım doğrulamaların yapılması için akredite edilmiş duyusal analiz laboratuvarlarının tadımını yaptığı zeytinyağı numuneleri, IOC tarafından temin edilen ve birçok akredite laboratuvarda tadılarak geçerliliği sağlanmış numuneleri tadarak IOC tanınırlığını da sağlayacaklar.