Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

Ticaret Bakanlığı'nın 01.07.2022 tarihli ve Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) konulu yazısı ile, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmekte ve konunun üyelere duyurulması talep edilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'nın Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) konulu yazısı