Uzlaştırma Komisyonu Hk. (eser, icra, yapım ve yayınlar)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen bir yazıda, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesi, bu kullanım ve / veya iletimi yapılan mahaller ve kuruluşların sınıflandırılması, iletim ve/veya kullanımlarından kaynaklanan ödemelere ilişkin sözleşmelerin yapılmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik uzlaştırma usulü düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, meslek birlikleri veya meslek kuruluşları tarafından talep edilmesi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere Uzlaştırma Komisyonu oluşturulduğu belirtilmeltedir.

Birliğimize iletilen tarifeler ekte verilmekte olup tarifelere ilişkin görüş, öneri ve itirazlarınızın 22.10.2021 tarihine kadar odamıza (info@edremit-to.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

EK: TARİFELER