Türkiye-Sırbistan KEK IV. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.12.2021 tarihli yazıda, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısı'nın Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL ile Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Sayın Tatjana MATIC'in eşbaşkanlıklarında 03 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da düzenlenmesi planlandığı ve söz konusu toplantı kapsamında Bakanlar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilerek, toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Sırbistan arasındaki ilişkilere dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Sırbistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 13 Ocak 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.