TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022)

Birliğimiz TOBB'a, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022)" konulu yazı ekte yer almaktadır.

Bilindiği  üzere  Türk  Gıda  Kodeksi  Zeytinyağı  ve  Pirina  Yağı  Tebliği'nin (R.G:17/09/2017–30183), 6 ncı maddesinde yer alan; "Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz."  hükmü  ve  Ek-1'inin  4  no'lu  dip  notunda  yer  alan  "Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, Zeytinyağı Komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir." hükmü gereğince zeytinyağında yukarıda bahsedilen koşullara bağlı olarak gelişen değişimler için Tebliğ hükümlerinden  farklı  olarak,  üretim  sezonunda  yaşanan  sorunların  çözümüne  yönelik  geçici düzenlemeler yapılabilmektedir.

Zeytinyağı değerlerinin 2021/2022 dönemi için Tebliğ değerlerinden sapma göstermesi nedeniyle, Tebliğde yer alan özel hükmün uygulanması yönünde talepler Bakanlığımıza iletilmiştir. Buna istinaden konu,  yukarıda  bahsedilen  hüküm  çerçevesinde  Ulusal  Gıda  Kodeks  Komisyonu'nun  20.06.2022 tarihinde  gerçekleştirilen  toplantısında  değerlendirilmiştir.  Bu  kapsamda;  Uluslararası  Zeytin  Konseyi Standardı'na  rafine  ve  riviera  zeytinyağlarında  oluşan  sapmalar  için  eklenen  karar  ağacı  sistemi değerlendirilmiş ve iklimsel nedenlerle oluşabilen bu tür sapmalar için kalıcı çözüm olması adına, benzer bir uygulamanın ulusal mevzuatımıza da yansıtılması için çalışma yapılması karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan, bu çalışmalar tamamlanana kadar; 2021/2022 döneminde üretilen rafine ve riviera zeytinyağları için "delta-7-stigmastenol" değerinin "en fazla %0,8" olarak uygulanmasına, diğer tüm parametrelerin  Türk  Gıda  Kodeksi  Zeytinyağı  ve  Pirina  Yağı  Tebliği'nde  yer  alan  değerlere  uygun olmasına  karar  verilmiştir.  Türk  Gıda  Kodeksi  Gıda  Etiketleme  ve  Tüketicileri  Bilgilendirme Yönetmeliği  gereğince  zeytinyağının  etiketinde  üretim  tarihinin  yazılmasının  zorunlu  olmaması nedeniyle bu değer, tavsiye edilen tüketim tarihi 31/12/2024'e kadar olan ürünler için uygulanacaktır.