SÜREÇ OSGB ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Eğitim Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. ile Edremit Ticaret Odası arasında 07.04.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında tüm Edremit Ticaret Odası Üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.

 Edremit Ticaret Odası üyelerinin 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında hizmet almaları zorunlu olduğu İşgüvenliği Uzmanlığı , İşyeri Hekimliği Hizmetleri , İşe giriş Sağlık Raporları , Periyodik Muayene raporları ve Laboratuvar Tetkikleri faaliyetlerini kapsamaktadır.

İşgüvenliği Uzmanlığı Hizmetleri;
- İşyeri Risk Analiz Raporu
- İşyeri Acil Durum Eylem Planı
- İşyeri çalışanlarının İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kayıt altına alınması ve sertifikalandırma
- İşyeri çalışma ortamının denetlenmesi ve raporlanması

İşyeri Hekimliği ve Sağlık Hizmetlerimiz;
- Koruyucu Hekimliği , koruyucu sağlık muayeneleri ve poliklinik hizmetleri sağlanması
- İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşire hizmetleri
- İşe Giriş Sağlık Raporu , Periyodik muayeneler için Laboratuvar Hizmetleri ve Laboratuvar Tetkikleri