Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı- Konut ve İnşaat Sektörü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda, "Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Bir Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında final raporu hazırlandığı bildirilmekte ve rapora ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Söz konusu rapor ekte sunulmakta olup, ayrıca https://bulutsehir.csb.gov.tr/share/preview/VhQ8cAvEhQPVSSrpnG6yBrfVufxpGT7rpaSYsDHbEyXJAsmZ uc linkinden de erişilebilmektedir.

Rapora yönelik görüşlerinizin İngilizce dilinde değişiklikleri izle yöntemi ile düzenlenerek 20 Ocak 2022 tarihine kadar esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.