Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlğı'ndan Birliğimiz TOBB'a  iletilen yazıda, 02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik'te düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilmektedir.

Bu amaçla hazırlanmış olan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açılmış olup varsa görüşlerinizin ekte kayıtlı tabloya işlenerek odamıza 21.07.2022 tarihine kadar (info@edremit-to.org.tr) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

EK:
1- Gerekçe (1 sayfa)
2- Görüş Bidirme Formu (1 sayfa)
3- Karşılaştırma Cetveli
4- Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik (3 sayfa)
5- Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (2 sayfa)