Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Öğren-Dönüş Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Birliğimize intikal eden ilgi yazıda; Asya Verimlilik tarafından sağlanan COVID-19 Özel Fonu desteği kapsamında düzenlenen "Öğren-Dönüş Programı" sonuçlarının paylaşılacağı lansman toplantısı hakkında bilgiler yer almaktadır.

 “Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) COVID-19 Özel Fonu Öğren-Dönüş Programı Lansman Toplantısı”nın, 27 Haziran 2022 Pazartesi günü 14:00-17:15 saatleri arasında ve Ek’teki gündem dahilinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlandığı bildirilmektedir.

Bağlantı adresi: https://tubitak-gov.zoom.us/j/97230828735

EK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısı