Kosova-Banka İzlenimi Veren Şirketler

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.12.2021 tarihli ve ekte örneği sunulan yazıda, Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, çeşitli kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları, ülkemizde bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. evrak sundukları belirtilmiştir. Yazıda, bahse konu kuruluşların Kosova'daki banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı açıklanarak, söz konusu ülkede faaliyet gösteren anılan kuruluşların yalnızca yazıda detayları verilen Kosova Merkez Bankası'nın sitesinden teyit edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bilgilerini ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla üyelerimize duyurulur.