KOCAELİ TİCARET ODASI İLE PLASTİK VE KİMYA SEKTÖRÜ ORTAK MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI ETO’DA YAPILDI

Kocaeli Ticaret Odası’nın “Plastik ve Kimya Sektörünü” temsil eden 7. Meslek Komitesi “sektörel dayanışma, sektör sorunlarının görüşülerek çözümüne yönelik öneriler geliştirmek ve birlikte hareket etmek, ortak çalışmalar yapmak” amacı ile odamızın Altıncı ve 11. Meslek Komiteleri ile ETO Meclis salonunda ortak toplantı yapıldı.

Toplantıda odamızın da daha önce üzerinde çalıştığı “ekolojik çevre” projesi kapsamında “katı atıkların ayrıştırılmasında yerinde ayrıştırmanın önemi, çevreye ve ekonomiye katkısı, sanayi yatırımcıların işyeri bulma konusunda yaşadığı sorunlar” üzerinde görüşüldü. ETO’da yapılan ortak meslek komitesi toplantısı ETO ve KTO’nun aynı sektörde faaliyet gösteren üyelerin işbirliği için bir başlangıç toplantısı olması açısından önemli olduğu heyetler tarafından ifade edildi.

Toplantı sonrası yayınlanan ortak metinde “kurumsal iş birliğinin devamı ve sektörel dayanışma için eylem planı oluşturulması amacı ile toplantının ikincisinin Kocaeli Ticaret Odası’nda yapılması konusunda KTO heyeti ETO heyetine davette bulundu.