Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları Hk.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst birliğimize iletilen yazıda; Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan "Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları" başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK: Doküman