KADIN İŞLETMELERİNE FİNANSMAN VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ PROGRAMI TANITILDI

18 Ağustos 2022 tarihinde Edremit Ticaret Odası Meclis Salonunda kadın girişimcilere ve kadın girişimci adaylarına “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” tanıtıldı.

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu tarafından finanse edilen program Türkiye’de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayabilmek amacıyla finansal ve teknik destek sunmaktadır.

Anlaşmalı bankalar tarafından “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında sunulan kredilere yapılan başvurularda, teminat Kredi Garanti Fonu ta rafından sağlanmakta olup, kadın işletmelerin finansmana erişiminde cazip koşullar sağlanabilmektedir.

Program içerisinde; kadınların işletmelerini daha yakından izlemeleri ve analiz etmeleri, güçlü yanlarını keşfedip, geliştirmek ve finanse etmek için fırsatlar elde etmesine yardımcı bir araç olan “İşletme Merceği” uygulaması da hayata geçirilmiştir. www.kadinisletme.com adresinden ücretsiz şekilde erişilebilen uygulama sayesinde, kadın işletmeler hangi yönlerinin kuvvetli veya zayıf olduğu analiz edilebilmekte, genel durumlarını sektör ortalamalarıyla mukayese edebilmektedir.