E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk.

 Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.04.2022 tarihli yazıda, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili sistemlerin erişim adresleri bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı