Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 04.01.2022 tarihli e-postada, Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından 23-25 Şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma" konulu çalıştayın düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir.

İngilizce dilinde yapılacak olan söz konusu çalıştay hakkında bilgi, program ve başvuru formu (biodataform) ekte sunulmakta olup, katılmak isteyen adayların başvuru formunu eksiksiz doldurarak 28 Ocak 202 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na (gozde.bosnali@sanayi.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin AVT koordinasyon çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olup, AVT faaliyetleri ve düzenlenen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://sanayi.gov.tr/merkezbirimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim

EK: 1- Başvuru Formu

       2- Çok ülkeli dijital programların uygulama prosedürleri (2 sayfa)

       3- Proje bilgisi (3 sayfa)