Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) Ön Kayıt Duyurusu

(İçecek Üreticileri ve Perakende Meslek Komitesi Üyelerine)

Türkiye Çevre Ajansından Birliğimize iletilen ekli yazıda; Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında piyasaya süren konumundaki firmalar için ‘'DBYS Ön Kayıt Ekranları'' hazırlanarak faaliyete alındığı ve web sitesi üzerinden duyurusu yayınlandığı belirtilmektedir.

Piyasaya Sürenlerin 30.09.2022 tarihine kadar ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu duyuru ve "KULLANICI GİRİŞİ" platformuna https://tuca.gov.tr/duyuru/depozito-bilgi-yonetimsistemi-dbys-on-kayit-duyurusu/24 adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

EK: Depozito Bilgi Yönetimi Sistemi Hakkında Sektör Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi