Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.09.2022 tarihli ve ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşlem Rejiminin mer'i mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı