Çiğ Süt Satışı Hk.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıya istinaden ilçemiz sınırları içerisinde şarküteri, market ve benzeri işletmelerde çiğ süt tebliğine aykırı olarak pet şişelerde ve tanklarda süt satışı yapılmakta olduğu hususunda, Müdürlüğe 174 Alo Gıda şikayeti ulaşmıştır.

Bilindiği üzere, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 27/04/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2017/20)”de “Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütleri Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ve Sığır Tüberkülozundan ari süt sığırı işletmelerinden, koyun veya keçi çiğ sütleri, Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ari süt koyun keçi işletmelerinden elde edilir.

Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek hazır ambalajlı çiğ süt için 500 kilometrelik yarıçap içerisinde, hazır ambalajlı olmayan çiğ süt için 200 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve son tüketiciye sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal, market ve benzeri yerlerde çiğ süt satan perakendeci tarafından; son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı olarak arz edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda Çiğ Süt Tebliği hükümlerine aykırı faaliyet gösteren İlçe Müdürlüğümüz kayıtlarında bulunan işletmeler hakkında Müdürlükçe 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri uyarında gerekli işlemler yürütülecek olup odamıza kayıtlı üyelerimizin söz konusu Çiğ Süt Tebliği hükümleri hakkında bilgilenmesi talep olunur.