Brexit Sürecinde Birleşik Krallık İle Avrupa Birliği Arasında Taşımalar Hakkında Güncelleme

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan yazıya atfen; TIR Karnesi Hamillerinin dikkatine sunulmak üzere, Brexit süreci ile Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık (İngiltere) gümrük prosedürlerindeki güncellemelerin paylaşıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; tam gümrük beyan ve kontrolleri daha önce duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022 itibariyle başlayacağı, İthalatlarda Emniyet ve Güvenlik Beyanı şartının 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte olacağı belirtilmektedir.

İhracatlarda Emniyet ve Güvenlik beyanı şartında bir değişiklik olmayıp 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlükte olacağı ve işlemlerin yürürlük takvimi aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği belirtilmektedir.

 • 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan Bitki Sağlık Kontrolüne (SPS) tabii yüklerdeki ön bildirim zorunluluğu 1 Ocak 2022 olarak güncellenmiştir.
   
 • 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan yeni getirilen İhracat Sağlık Belgeleri / Sertifikaları zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
   
 • 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan sınır kontrol noktalarındaki SPS'e tabii yüklere yönelik fiziki ve Bitki Sağlığı Sertifika kontrolleri, 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
   
 • 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan İngiltere'ye ithalatlarda, Emniyet ve Güvenlik Beyannamesi sunma zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
   
 • İngiltere çıkışlarda, EXS (bir çıkış özet beyannamesi) sunulması 1 Ekim 2021 itibariyle zorunlu olacaktır.
   
 • İngiltere'ye ithalatlarda, ENS (giriş özet beyannamesi 1 Temmuz 2022 itibariyle zorunlu olacaktır.

Daha fazla bilgiye https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls                              internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Taşımacıların sorumluluğu kapsamında İngiltere'den çıkış yapacak aşağıdaki yük hareketlerinde EXS zorunludur:

 • Transit işlemler (Ortak Transit Sözleşmesi veya TIR Sözleşmesi) kapsamında eşya hareketi;
   
 • AB taşımacılık kuralları kapsamında hareket eden boş palet, konteyner, taşıtlar;

Yükün geçici depolandığı durumlardaki belirli kategoriler.

İngiltere'den çıkış yapacak yükler için ihracat beyannamesinin emniyet ve güvenlik bilgisini içermesi gerekli olduğu, taşımacıların (veya ihracatçıları/acenteleri) ilk olarak bu bilginin ihracat beyannamesinde bulunduğundan emin olmak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Eğer ihracat beyannamesinde bu veri eksik ise, taşımacının hareket etmeden önce EXS'in düzgün şekilde sunulmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmektedir.

İngiltere'den çıkışlarda, EXS karayolu taşımalarında hareketten 1 saat öncesine kadar, kısa deniz yolculukları için limandan çıkmadan 2 saat öncesine kadar gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

EXS beyanı dahil olarak İhracat beyannameleri, Ulusal İhracat Sistemi (National Export System - NES) tabanlı olan HMRC Customs of Import and Export Freight (CHIEF) uygulaması üzerinden yapılır.

Taşımacıların kendilerinin de EXS beyannamesi verme imkanları olsa da, CHIEF erişimlerinin olması gereklidir .(başvuru için: https://www.gov.uk/guidance/apply-to-access-customs-handling-of-import-and-export-freight-c1800)

Bu nedenle, çoğu taşımacının, EXS beyanlarını göndermek için gümrük komisyoncularının hizmetlerini kullanma ihtiyacı duyacağı anlaşılmaktadır.

Bu konuda, üyelerimize, İngiltere'deki TIR Kefil Kuruluşu olan RHA tarafından RHA aracılık hizmetlerinin (https://www.rhacustoms.co.uk/) taşımacılara sunulabileceği konusunda bilgilendiriyoruz.

İngiltere'de hizmet sunan tüm Gümrük acentelerinin tam listesine https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İngiltere gümrük idaresine bir ihracat beyanının nasıl doldurulup gönderileceğine dair daha fazla bilgi  https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declarationinternet adresinden temin edilebilir.

İngiltere - Avrupa Birliği arasındaki TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalara ilişkin olarak son dönemde artan sorunların önlenmesi amacıyla Calais ve Dunkerque gümrük idarelerinde gümrük memurlarına yönelik olarak IRU tarafında eğitimler düzenlendiği belirtilmektedir.

Buna rağmen artan eksik işlemli TIR Karnesi kapsamı taşımalarında sonradan bir takibat ile karşılaşmamak için TIR Karnesi Hamillerinin aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 • TIR Karnesi Hamilleri İngiltere'ye giriş yapmadan önce, AB gümrük bölgesi çıkışında (örneğin Calais'de) TIR Karnesi işlemlerinin tamamlandığından her zaman emin olmalılar, zira TIR Karnesi üzerinde ilgili mühürlerin eksik olması AB giriş/hareket gümrük idarelerince potansiyel olarak takibat açılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, TIR Karnesi Hamilleri, Eurotunnel'e geçmeden veya gemiye binmeden önce zorunlu olarak TIR Karnelerini sınır kapısı gümrük makamlarına ibraz etmek zorundadırlar.
   
 • TIR Karnesi Hamillerine, İngiltere'de başlayan TIR taşımalarında, AB gümrük sahasına geçilmeden önce; ellerinde olan TIR Karnelerini, en az, gerekli olan tüm taşıma belgeleri ve bilgileri (örneğin; MRN) ile birlikte bulundurmaları gerektiği hatırlatmalı.
   
 • TIR Karnesi Hamilleri, karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunda, sorun yaşandığı anda, ivedilikle Birliğimize hızlı çözüm sağlamaları için bilgi vermeliler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.