Avrupa KOBİ Haftası Hk.

Küçük ve  Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan1ığı’nın (KOSGEB) yazısında; Avrupa Komisyonu’nun KOBİ’1erin ve girişimciliğin desteklemesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi ve AB’nin ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacı ile 2009 yılından bu yana her  yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftasının bu yıl 15-21 Kasım 2021 gerçekleştirileceği  ifade edilmiştir.

Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına https://ec.europa.eu/growth/too1sdatabases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&I ng—en kaydedilmesi 15-21 Kasım 2021 döneminde ise yoğunlaştırılacak etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiş ve tüm bu konuların yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi talep edilmiştir.