Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Hk.

İlgi yazıda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerinde yeniden düzenleme yapıldığı belirtilmektedir. Ekte yer alan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslak metnine ilişkin görüş ve önerilerinizin 16.06.2022 tarihi saat 12:00'a kadar TOBB'a iletilmek üzere odamız e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz. info@edremit-to.org.tr

EK:

1- Yönetmelik Metni (1 sayfa) (2 sayfa)

2- Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa) (2 sayfa)