3221-Deri Kürk Giyim Eşyası ve 3222- Hazır Giyim" Kapasite Kriterlerinin Revizyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, yürürlükte olan "3221-Deri Kürk Giyim Eşyası" ve "3222-Hazır Giyim" kapasite kriterleri hakkında revizyon çalışması yapıldığı belirtilmektedir.

İlgili kriterlere; https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterIndex.php  adresinden ulaşabilirsiniz.

Kriterlerle ilgili varsa görüşlerinizin 8 Aralık 2021 tarihine kadar Odamıza ( info@edremit-to.org.tr ) gönderilmesini rica ederiz.