2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlandığı ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği belirtilerek, 2022 yılı TGTC'ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına gönderilmesi talep edilmektedir.
Bu itibarla, Odanızın bahse konu TGTC'ye ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin 20.10.2021 tarihine kadar Birliğimize (info@edremit-to.org.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.