2021-­2027 Interreg NEXT Akdemiz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun 19.04.2022 tarihli "2021­-2027 Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" konulu ilgi sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak katlım sağladığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yönetimi ve uygulanmasından Ulusal Otorite sıfatıyla sorumlu olduğu Sınır Otesi Işbirliği (SÖİ) programlarından, AB'nin 2021-2027 bütçe döneminde, ülkemizin ilk kez dahil olacağı "Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı"ndan İlimizdeki paydaşların da yararlanması mümkün olacaktır.

Avrupa Birliği Başkanlığı'nın, diğer katılımcı ülkeler ve Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde, toplam 244,4 milyon Avro bütçesi bulunan Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi uygulamasının, 2023 yılının ilk çeyreği içinde başlatılması ve akabinde yine bu tarihlerde ilk teklif çağrısının yayınlanması öngörülmektedir.

Ek:
1 - 12.04.2022 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Yazısı
2- Sınır Ötesi İşbirliği Bilgi Notu
3- SOİ Program Tablosu