Üye Eğitim Bilgi İhtiyaçları Araştırması

Adı ve Soyadı*

Firma Adı*

Çalışan Sayınız

 1-10          11-50           51-100       100+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tel No*

E-posta*

 

EN UYGUN GÜN VE SAAT

 

Eğitimlere
ayırabileceğiniz
en uygun zaman
dilimi nedir?

Pazartesi

9.00 - 12.30 arası

13.30 - 18.00 arası

Tüm gün

Salı

9.00 - 12.30 arası

13.30 - 18.00 arası

Tüm gün

Çarşamba

9.00 - 12.30 arası

13.30 - 18.00 arası

Tüm gün

Perşembe

9.00 - 12.30 arası

13.30 - 18.00 arası

Tüm gün

Cuma

9.00 - 12.30 arası

13.30 - 18.00 arası

Tüm gün

Hafta içi tüm günler ve saatler uygundur.

Haftasonu olması tercih sebebidir.          

Tercih ettiğiniz Satış ve Pazarlama eğitimi konularını seçiniz.

SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMİ KONULARI

 

Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri

Hukuksal ve Finansal Açıdan Satış Güvenliği

Müşteri Yönetimi ve Müşteri Odaklı Satış

Satışta Müzakere ve Pazarlık Teknikleri

Pazarlama Stratejileri

Pazar Araştırması

e-Pazarlama

Markalaşma ve Marka Yönetimi

Dağıtım Kanalları Yönetimi

Fiyatlandırma Stratejileri

Tanıtım ve Reklam Stratejileri

 

 

Tercih ettiğiniz İnsan Kaynakları Yönetimi eğitim konularını seçiniz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI

 

Personel Bordrolama ve Özlük İşleri

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Performans Yönetim Sistemi

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetim Sistemi

Kariyer Yönetim Sistemi

İşletmelerde Bilgi Yönetimi Sistemi

Organizasyonel Yeniden Yapılanma

 

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiğiniz Kalite eğitimi konularını seçiniz.

 

 

 

 

 

 

KALİTE EĞİTİMİ KONULARI

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği

REACH - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

CLP - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 

GLOBALGAP - İyi Tarım Uygulamaları

Ulusal Organik Tarım Standardı

AB Organik Tarım Standardı (EC)

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

IFS (International Food Standard)

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiğiniz İş ve İnovasyon Yönetimi eğitim konularını seçiniz.

 

 

 

 

 

İŞ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI

 

Yenilik ve Yenilik Süreci Yönetimi

Proje Yönetimi

Ulusal Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama

Uluslararası Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Yeni İş ve Yeni Ürün Geliştirme

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Stratejik Yönetim

Değişim Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiğiniz Finansman Kaynakları eğitimi konularını seçiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSMAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ KONULARI

 

Ulusal AR-GE Destekleri

Avrupa Birliği Mali Yardımları

Yatırım Teşvikleri

İhracatta Devlet Yardımları

KOSGEB Destekleri

Eximbank Kredileri

Kalkınma Ajansı Hibe Programları

IPARD Destekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiğiniz Finans eğitimi konularını yazınız

MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ KONULARI

 

Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans Dünyası

Yöneticiler için Finansal Risklerin Yönetilmesi Eğitimi

Finansal Tabloları Okuma ve Analiz Eğitimi

Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Yöntemleri

İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Gelişen İşletmeler Piyasası Eğitimi

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI

 

 

Tercih ettiğiniz Tedarik Zinciri Yönetimi eğitim konularını seçiniz.

Satın Alma Yönetimi

Üretim Planlama ve Envanter Yönetimi

Üretimde Maliyet Verimliliği

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Uluslararası Lojistik Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiğiniz Dış Ticaret  eğitimi konularını seçiniz.

 

 

 

 

 

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ KONULARI

 

Dış Ticaret Muhasebesi

Sözleşme Teknikleri

Dış Ticarette Marka ve Patent

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri

Dış Ticarette Fiyatlandırma

Gümrük Mevzuatı

Farklı bir eğitim öneriniz var mı ?