YÖNETİCİLER İÇİN VERGİ EĞİTİMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi" gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu eğitim ile güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak, mevzuatta yer alan önemli ve özellikli konuların incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunulması, olası vergi incelemeleri öncesinde ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Eğitim ücretli olup 20 EKİM 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

EK: Eğitim Bilgisi