Türkiye-İsrail 5. Dönem KEK Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'nın 19.07.2022 tarihli yazıda, Türkiye-İsrail 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının 4-5 Eylül 2022 tarihlerinde İsrail'de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, İsrail ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.