Zeytin Tohuru İhale İlanı (Milli Emlak Müdürlüğü)

İlçemiz, Altınoluk Mahallesinde bulunan ve tapunun 1856 ada 114 parsel numarasında Hazineye ait taşınmazın üzerinde 677 adet Edremit cinsi ağacı, üzerinde tahmini 5.000,00 kg zeytin tohurunun 2886 Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılacak satış ihalelerine ilişkin ilan metni ekte gönderilmiştir. İlgili üyelerimize duyurulur.

EK: İHALE İLANI