Yıllık İşletme Cetveli Hk.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince, Bakanlığımız siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde (01 Ocak – 30 Nisan) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Bu itibarla sicilimize kayıtlı sanayi işletmelerinin 20019 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda “ https://sanayisicil.sanayi.gov.tr “ adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girerek vermeleri gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Sistemden kaynaklanabilecek elektronik ortam arızaları, mali müşavir veya muhasebecilerin iş yoğunluğu vb. sebeplerle yaşanabilecek olası gecikmeleri göz önüne alarak, Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin Nisan ayı sonlarına bırakılmadan eksiksiz gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmeler, İl Müdürlüğümüz tarafından çeşitli iletişim kanalları kullanılarak konu hakkında bilgilendirilmekte olup odamız üyesi işletmelerin söz konusu yükümlülüğünü yasal süresi içinde gerçekleştirerek cezai yaptırıma uğramamaları konusunda üyelerimizi bilgilendiririz.