VERBİS İçin Belirlenen Sürenin Uzatılması Hk

Sayın Üyemiz,

Odamıza TOBB’dan iletilen yazıda;

Birliğimizin Kişisel Verileri Koruma Kanunu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Edremit Ticaret Odası

Resmi Gazete’de yayınlanan karar yazısı için tıklayın.