Uzlaştırma Komisyonu Hk.

Ülkemizde fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için başından beri en önemli katılımcı ve destekleyici olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan ilgili üst kuruluştur. Birliğimiz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 41inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma Komisyonu'nun toplanması için başvuru hakkına sahiptir.

MESAM, MSG, FİYAB, RATEM, MÜ-YAP-MÜYORBİR hazırladıkları tarifilerini Birliğimize göndermiştir. Birliğimiz, bu tarifelerin müzakeresi amacıyla gerek kendi Kanunundan aldığı genel temsil yetkisi, ve 5846 sayılı Kanun uyarınca, Ekim 2019 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için başvuruda bulunacaktır. Bu nedenle takdir ve karar, Kurumunuzla üyelerinize ait olmak üzere, bu tarifelerin müzakeresi için oluşturacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin;

5846 sayılı Kanun'un 41 inci ve maddesi ile Eser, İcra, Yapım ve Yayınların kullanılması ve /veya iletilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4. Maddesinde yer alan tanım uyarınca, TOBB adına bağlayıcı nitelikte düzenlenmiş, birer örneği ekli iki ayrı Yetki Belgesini, yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını gösterir şekilde boşlukları doldurmak ve eklerini iliştirmek suretiyle, TOBB'a hitaben örneği ekli iki nüsha dilekçeyle birlikte asıl olarak 28 Ekim 2019 tarihine kadar Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu belgelerin, Birliğimize söz konusu tarihe kadar ulaşması halinde Ekim 2019 ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na adınıza gerekli başvuru yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

Eklere ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ