Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Revizyon Çalışmaları Hk.

TOBB’dan Odamıza gelen yazıya istinaden; Ticaret Bakanlığının ilgi yazısında 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4’üncü maddesine istinaden hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin çoğu her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak revize edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bakanlıkça 2019 yılına ait Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ve bu Tebliğlerin bazılarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğler ile “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılmasına Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017 /22 )” ve “Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19 )” 2020 yılında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete ’de yeniden yayımlanmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Tebliğlere https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308261 adresinden ulaşmanız mümkündür. Bu kapsamda anılan Tebliğler hakkında olabilecek görüşlerinizin Bakanlığa iletilmek üzere en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.