UR-GE Projesi Personel İstihdamı Duyurusu

 

 

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Edremit Ticaret Odası bünyesinde yer alan zeytin-zeytinyağı üreticilerinin ihraç ürünlerine rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan projede; proje süresince görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli proje uzmanı aranmaktadır.

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
 • İletişim yönü kuvvetli, organizasyonel işlere yatkın
 • Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Sektörel tecrübe tercih sebebidir (Zeytin-Zeytinyağı,Gıda,Ambalaj)

 

 • İş tanımı:
 •  UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, Birlik ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
 •  Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 •  Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,
 •  Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,
 •  Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 •  Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek
 •  Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken iş birliği ortamını sağlamak,
 •  Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 •  Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek

 

 

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Kimlik Belgesi
 • 2 adet fotoğraf
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesi
 • Yabancı dil seviyesini gösteren belge (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi)
 • Güncel Özgeçmiş (cv) 

 

Başvuru Bilgileri:

Başvuru için talep edilen tüm belgeler zip dosyası formatında edremitto@tobb.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi ya da Menderes Bulvarı No:45 Edremit, Balıkesir adresine posta yolu veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.