URGE Faaliyetleri Bilgi Alışverişi Toplantısı Gerçekleşti

Odamız tarafından, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Faaliyetleri Bilgi Alışverişi Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Odamız Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Genel Sekreter Recep Akgün ve URGE projesinde yer alan firmaların yetkilileri katıldı.

  • Toplantının amacı iştirakçi firmalar ile bir araya gelerek sorularını cevaplamak, süreçlerden haberdar olmaktı. İlk alınan “Dış Ticaret” Eğitimi ardından sıradaki eğitimimizin “Temel Zeytincilik” olduğu, 2020 içinde ihtiyaç analizimizdeki bütün eğitimleri gerçekleştirirken danışmanlık faaliyetlerinin de 2020’nin ilk aylarında eğitimlere paralel olarak başlayacağı bildirildi.
  • “Markalaşma” ve “Kurumsallaşma” temalarının önemini vurgulayarak ve küme bilincinden yola çıkarak projemizin temel hedeflerinden birinin “Edremit Zeytin & Zeytinyağı”nın uluslararası platformlarda tanıtılması olduğu üzerinde duruldu.
  • URGE’ye ait ambalaj & şişe çalışması yapılıp yerli ve milli zeytinyağı şişesinin oluşumuna katkı sağlanabileceği söylendi.
  • Firmalardan gelen talepler doğrultusunda danışmanlık faaliyetlerini hızlandırma konusunda karar alındı.
  • Katılımcı üyelerimizden gelen talepler dikkate alınıp URGE ortak logosu üzerinde çalışmaya başlanması konusunda mutabık olundu.
  • Gümrük süreçlerini kolaylaştırmak adına PTT Kargonun yaptığı çalışmalara değinildi.