Türkmengaz İhaleleri

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıda, Devlet Kurumu'nun yurt dışından yapılacak yatırımlar çerçevesinde birtakım projeler gerçekleştirmeyi öngördüğü bildirilmekte ve söz konusu projelere ilişkin örneği ekte sunulan liste iletilmektedir. İlgilenen firmalarımızın Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'ne ( Tel: 0312 441 71 22/23/24, e-posta: turkmenistanembtr@gmail.com ) başvurması gerekmektedir.

EK: Turkmengaz Projeleri (2 sayfa)