Türkiye-Cezayir KEK 11. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11.
Dönem Toplantısının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ ve Cezayir Enerji Bakanı
Sayın Abdelmadjid ATTAR'ın eş başkanlıklarında, Aralık ayının üçüncü haftasında çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Cezayir ile ticari ve
ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin
geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 12 Kasım 2020
Perşembe günü
mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.