Türkiye – İtalya 2. Dönem JETCO Toplantısı

Ticaret Bakanlığı’ndan üst birliğimiz TOBB’a iletilen yazıda, Türkiye-İtalya 2. Dönem JETCO Toplantısının 10 Aralık 2020 tarihinde planlandığı belirtilmekte ve bu itibarla söz konusu Toplantının hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere ülkemiz ile İtalya arasındaki ilişkilere dair konular, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine dair güncel bilgi notu ile 2. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer alması öngörülen Türkçe ve İngilizce metinler talep edilmektedir.

Bu kapsamda, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, İtalya ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, İtalya’da yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 16 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (e-posta: duygu.delikanli@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.