Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Sunumları Hk.

Daha önce üst birliğimiz TOBB tarafından duyuruları yapılan; 7 Temmuz 2020 tarihinde Cezayir, 8 Temmuz 2020 tarihinde Fas, 14 Temmuz 2020 tarihinde Suudi Arabistan, 16 Temmuz 2020 tarihinde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katıldığı e-sohbet toplantılarının sunumları ilgili Ticaret Müşavirliklerimizden temin edilmiş olup, ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK:

1- Cezayir, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Sunumları