Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Birleşik Arap Emirlikleri

Ticaret Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazımız ile 16 Temmuz 2020 Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceğinin duyurusu yapılmıştır.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'nın ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile bahse konu e-sohbet toplantısının Microsoft teams linkinin ekte yer aldığı şekilde değiştiği bildirilmektedir.