Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İşleri (Genel)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulaması üzerinden yapılmasına yönelik “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl ve Esasları” dökümanı yazı ekinde yer almaktadır.

Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Bakanlığımız internet sayfasında yer alan “Destek be Teşvikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

EK: ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi