Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin, Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Hk.

"Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin, Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönergeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat kısmı, yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.