Suudi Arabistan / BARKOD Sistemi Hk.

Suudi Arabistan’da yerleşik ithalatçı bir firma tarafından iletilen duyuru metninde Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçileceği belirtilerek; söz konusu uygulamanın hangi ürün gruplarını kapsadığı hususunda Birliğimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD Stemi Uygulamasına ilişkin Türk Standardları Enstitü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirmeye ilişkin detaylar aşağıda yer almakta olup, söz konusu bilgilendirme TSE tarafından Suudi Arabistan’da yerleşik ithalatçı firmalar nezdinde teyit edilmiştir. Buna göre;

Suudi Arabistan’a ihraç edilen ürünlerin SABER portalına kayıt işlemleri kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ürün uygunluk belgeleri yine TSE tarafından SABER portalına yüklenmekte olup ithalatçı tarafından yine aynı portal üzerinden sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi açılmaktadır.

Bu işlem esnasında, ithalatçının mevcut sevkiyatta bulunan ürünlerin barkodlarını da SABER portalına girmesi gerekmektedir. Barkod girme işlemi mevcut durumda opsiyonel olup, SASO regülasyonları https://saber.sa/home/regulations kapsamında yer alan ürün gruplarında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulaması zorunlu olacaktır.

TSE veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının barkod verme yetkisi yoktur. Her üretici/ihracatçı kendi ülkesindeki GS1 kuruluşundan (https://gs1tr.org/, https://www.gs1.org.sa/, https://www.gs1.fr/) barkodlarını temin edebilir.

Türkiye’de barkodların alınması ile alakalı ayrıntılı bilgiye https://gs1.tobb.org.tr/barkod10adim.php uzantısından ulaşabilirsiniz.

Barkodların girişi yapılmadığında, SABER sistemi sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC belgesi) oluşturmaya izin vermeyecektir. Ancak, bu durum TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamına gelmemekte olup, söz konusu belge geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Ürün uygunluk belgesini SASO’nun Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir onaylanmış kuruluştan alan ihracatçılarımızın ilgili GSI sitesinden ürün barkodlarını alarak ürünlerine yapıştırmaları ve sevkiyatlardan önce ithalatçılarına bildirmeleri yeterli olacaktır.

İthalata ilişkin diğer tüm aşamalar mevcut durumda olduğu üzere SABER portalı üzerinden ithalatçı firma tarafından yapılmaya devam edecektir.