Sürdürülebilir Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve Desteklemek için İdari Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Etkinliği

4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve Desteklemek için İdari Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Etkinliği’ne odamızı temsilen Meclis Başkanımız Mehmet Hakkı Semerci katılmıştır.

Semerci etkinlik ile ilgili “Son derece verimli geçen, Edremit adı defalarca zikredilen, ilk panelde de ikinci panelde de söz alıp konuştuğumuz,  daha önce Tariş’in başvurusunun iptal edilmesi ile Edremit Zeytinyağı’nın coğrafi işareti yokmuş algısını sildiğimiz önemli bir toplantılar dizisiydi. “

Gerçekleşen etkinlikte aktarılan başlıca konular;

  • Coğrafi işaretlerin ekonomik etkisi ve coğrafi işaretlerin ticarileştirilmesi ve kırsal kalkınma projeleri deneyimi(FAO),
  • Coğrafi işaretlerin ticarileştirilmesi(FAO),
  • Türkiye’de coğrafi işaret korumas(TURKPATENT)ı,
  • Türkiye’de coğrafi işaret denetimi (Türk Patent ve Marka Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı),
  • Türkiye’deki coğrafi işaretlerin haksız kullanımı durumunda uygulanacak yasal düzenlemeler (Emekli Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemsi Hakimi),
  • Türkiye turizmi ve tanıtımı açısından coğrafi işaretlerin önemi (Kültür ve Turizm Bakanlığı),
  • Başarı hikayeleri ve güncel konular panelidir(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, FAO Ulusal uzmanı).

Coğrafi işaret sahibi yöresel zeytin üreticilerinin bilinçlenmesi açısından elzem ve hali hazırda yürütülen Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE projesi kapsamında markalaşma konusunda da yol gösterici bir oturum gerçekleşti.