Şirketlerin UETS Hesapları Hk. (Elektronik Tebligat)

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı’nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir. Odamıza kayıtlı olan şirketlerin bu adresleri aktif hale getirerek, tebligatlarını bu yolla almaya başlaması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.