SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından üst birliğimiz TOBB’a iletilen yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri İletişim Sistemi” başlıklı 29uncu maddesi ile “SCADA Kontrol Merkezleri” başlıklı Geçici 3üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir.

EK: SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü (2 sayfa)