Otopark Yönetmeliği Hk.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda üst birliğimiz TOBB girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatmıştır.