OTOPARK YÖNETMELİĞİ HK.

Üyelerimizden gelen taleplerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapmış olduğu girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4üncü maddesinde belirtilen yürürlülük tarihi 31.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.