Odamızda UR-GE Projesi Kapsamında Düzenlenen Dış Ticaret Uygulamaları Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

27-28 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayan ve 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde devam eden “Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması” UR—Ge projesi eğitimi başarıyla tamamlandı.

Projeye devam eden 18 firma temsilcisinin katıldığı eğitimde;

  • Dış Ticarete Yön Veren Kuruluşlar
  • Uluslararası Ödeme Şekilleri
  • Akreditif
  • İhracatta Kullanılan Belgeler
  • İhracatta Riskler ve Kaçınma Yolları konuları işlendi.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.