Müdürlüğümüzce Tescili Yapılan İşlemlerin İlanları Artık Elektronik Ortamda!

Müdürlüğümüze ilanları elektronik ortamda gönderme yetkisi verildi. Bu sayede Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderdiğimiz ilanlar bir haftalık süre yerine yirmi dört – kırk sekiz saat içinde yayınlanıyor.Müdürlüğümüze ilanları elektronik ortamda gönderme yetkisi verildi. Bu sayede Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderdiğimiz ilanlar bir haftalık süre yerine yirmi dört – kırk sekiz saat içinde yayınlanıyor.