KOSGEB UETS ve KEP Adresleri

06.12.2019 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde PTT A.Ş. tarafından devreye alınan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kurum kaydımız yapılarak sistem üzerinden Merkez ve Taşra Teşkilatlarımız adına UETS adresleri temin edilmiştir.

Bu bağlamda, Merkez ve Taşra Teşkilatlarına ait UETS ve KEP adresleri yazımız ekinde sunulmaktadır.