Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS Hakkında Eğiticinin Eğitimi Gerçekleşti

7 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) oda ve borsa temsilcilerine yönelik, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Hakkında Eğiticinin Eğitimi" programı düzenlendi.

Oda ve borsa temsilcilerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin detaylar ve VERBİS'e kaydın nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi.

Eğitim üç bölümden oluşup birinci bölümde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunun uygulamasıyla ilgili avukat Tuğba Yiğit Yılmaz, ikinci bölümde Kişisel veri işlemede şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda Mustafa Erbilli konuşmacı olarak yerlerini aldılar. Son bölümde ise konuşmacılar ve katılımcılar soru-cevap şeklinde birbirleriyle iletişime geçtiler.

Odamızı temsilen Genel Sekreterimiz Recep Akgün ve Ticaret Sicil Müdürümüz Fatma Tanır katılımda bulundular.

Ayrıca muhtelif sektör temsilcileri ve TOBB'un talebi üzerine, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, VERBİS'e kayıt süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldığı da açıklandı.